Эхлэл

Цэгцтэй зөв сэтгэх нь математикт суралцахаас эхэлдэг

 

TOLGOI
ММБА-ийн Чуулган 2015 оны 1 сарын 10

PISA
Programme for International Student Assessment

SM
ЕБС-ийн математикийн хүрээ. Монгол ба Сингапурыг жишихүй.
Математикчдаас өгөх зөвлөгөө: